14 Players.
No.NameGenderPlayer ClassRaceDaily KillWeekly KillAll Kill
 
 
 
 
1KeiFEMALEGUNSLINGERGunslingerELYOSElyos0034
2ZytekMALECHANTERChanterELYOSElyos0016
3RinzlerFEMALECHANTERChanterELYOSElyos0015
4LocketFEMALEAETHERTECHAethertechELYOSElyos007
5JohnnyMALEGLADIATORGladiatorELYOSElyos004
6GalimarMALETEMPLARTemplarELYOSElyos004
7GalacticaFEMALECHANTERChanterELYOSElyos004
8MirataFEMALESONGWEAVERSongweaverELYOSElyos003
9LezzzzzuFEMALERANGERRangerELYOSElyos003
10TitansMALETEMPLARTemplarELYOSElyos002
11NerreFEMALESONGWEAVERSongweaverASMODIANSAsmodians002
12LightningFEMALEGLADIATORGladiatorELYOSElyos002
13DeathwalkFEMALEASSASSINAssassinELYOSElyos001
14FazzMALECHANTERChanterASMODIANSAsmodians001