2 Legions.
No.Legion NameRaceBridge GeneralMembersLevelContribution Points
1Gipsy DangerELYOS ElyosRinzler4810,581,427
2LesPacifiquesELYOS ElyosJohnny986,390